Voorzitters
oudercomités

Deze werkgroep bestaat uit voorzitters van de oudercomités van de verschillende scholen. Ze organiseren o.a. infoavonden over opvoeding.  Ze houden elkaar op de hoogte over wat er leeft in de eigen school.

Voorzitter: Inge Driesen