Leerlingenparticipatie

Door organisatie van nascholingen in samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel, ondersteunen we de werking van de leerlingenraden en de leerlingen die in de schoolraden en in het medezeggenschapscollege zetelen.

Voorzitter: Katleen Arnauw