BuSO

Opleidingsvorm 1:  Deze afdeling staat open voor alle leerlingen met een type 2- of type 9 - attest. De school begeleidt deze jongeren naar wonen in een beschermde leefomgeving en, indien mogelijk, werken in een beschermd bezigheidsmilieu. 

Opleidingsvorm 3: Deze afdeling richt zich op jongeren die voorbereid worden op het gewone leef- en arbeidsmilieu. De Regenboog beschikt over type basisaanbod, type 1 en type 9 (autismespectrumstoornis).

Buso1
BuSO2