Leerlingenbegeleiding

Tijdens het schooljaar komen de leerlingenbegeleiders van de verschillende scholen regelmatig samen om zich verder te bekwamen in het begeleiden van leerlingen en het uitwisselen van ideeën omtrent de problemen waarmee jongeren kampen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt en projecten op touw gezet i.v.m. schooloverstijgende zaken, zoals spijbelen, pesten, eetstoornissen en depressie. Ondersteund door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en de Pedagogische Begeleidingsdienst proberen onze leerlingenbegeleiders tot een beleid te komen waarin de zorg om de leerling centraal staat en waarin alle betrokkenen – leerling, ouders en vakleerkrachten – zich kunnen vinden. Om onze leerlingen zo goed mogelijk op te vangen, volgen zij specifieke nascholingen en worden er regelmatig sprekers uitgenodigd. Tenslotte bezoeken de leerlingenbegeleiders al eens een school buiten de scholengemeenschap om ook zo ideeën op te doen die het zorgbeleid kunnen versterken.

Voorzitter: Ann Kiebooms