Internaat & Residentie

Het SAL Internaat is een gemengd schoolinternaat. Het is een onderdeel van het SAL en hoort dus ook bij de scholengemeenschap HeLiKs. Er is een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat, op alle vlakken, echter zonder de privacy van de bewoners te schenden. We verwelkomen jongeren die onderwijs volgen; ze kunnen bij ons terecht vanaf 6 jaar tot zij hun 6de middelbaar beëindigen. We bereiken een zeer verscheiden groep: van aso tot BuS0 en vanuit alle scholen van Lier en omgeving zijn welkom.

Daarnaast hebben we ook nog onze Residentie. Dit is een zelfstandig verblijven op de campus van het SAL. Zelfstandig, maar met een vast aanspreekpunt. Alle leerlingen en studenten 18+ van onze scholen zijn hier welkom.

Antwerpsestraat 121

2500 Lier

tel. 03 491 97 96

fax. 03 491 97 90

internaat@sal.be

www.sal.be/wonen/internaat/