Verkeersveiligheid
en mobiliteit

Veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijk voor wie een school kiest. We onderhouden hiervoor nauwe contacten met ‘De Lijn’, de NMBS, de stad en de lokale politie. Samen met onze leerlingen werken we aan veilig en vlot verkeer!

Voorzitter: Katelijne Geuens