Mentoraat

Nieuwe leerkrachten moeten zich in hun school kunnen inwerken. Een mentor, een soort coach, staat hen hierin bij. Een aantal keer per schooljaar komen de mentoren van onze scholen samen om ervaringen uit te wisselen en zichzelf binnen hun functie verder te ontplooien. Er wordt bekeken hoe de aanvangsbegeleiding van nieuwe collega's in de eigen school kan worden geoptimaliseerd.

De werkgroep organiseert ook nascholingen voor tweede- en derdejaarsleerkrachten. Thema's: klassenmanagement - motiverende en didactische werkvormen - kansen en valkuilen van het verbindend en herstelgericht samenwerken met ouders

Voorzitter: Stéphane Du Jardin