Stagecoördinatie

Albert Einstein schreef ooit dat 'vreugde creëren in kennis' de hoogste kunst van de leraar is.  Als scholengemeenschap geven wij studenten van de lerarenopleiding dan ook graag de kans om veel praktische ervaring op te doen en zich verder te bekwamen in het leren en inspireren van leerlingen. Om onze krachten te bundelen en afspraken te maken rond het stagebeleid, komen de stagecoördinatoren van de verschillende scholen regelmatig bijeen. Door vergaderingen met vertegenwoordigers van de hogescholen, deelname aan overlegplatformen, een duidelijk tijdpad én een prima samenwerking met het hoger onderwijs streven we zo samen naar een goed en uniform stagebeleid, waar zowel de leraar in spe als de leerling wel bij vaart.

Voorzitter: Inge Driesen