Schoolpastoraal

Alle scholen van onze scholengemeenschap zijn katholieke dialoogscholen.

Een dialoog nodigt je uit anders te gaan denken, je open te stellen voor de andere. Een goede dialoog verandert de deelnemers aan de dialoog. De vraag die in onze werkgroep leeft, is: Wie zijn we? Wat betekent het katholiek te zijn? Wat is de ziel van het katholiek onderwijs? Hoe kunnen we gastvrij en dienstbaar zijn en blijven voor anderen, zonder onze eigen identiteit te verliezen? Ook de zorg voor elke ander is onze opdracht. Wanneer mensen in nood zijn, dan zegt God: “Ik zal er zijn voor u”, “Ik zal er in voorzien”, “Ik zal naar u toekomen: er is toekomst voor u”. God dialoogeert met de mens. Het lijden van zijn volk ontroert Hem. Hij laat zich ‘bepraten’ in de dialoog, verlaat zijn harde standpunten. Anderzijds vraagt Hij van zijn volk: “Luister, Israël”. Luisteren is zich ontvankelijk opstellen, zich openen voor de Ander en voor de andere.

De werkgroep voor de schoolpastoraal wil zo een ontmoetingsplatform zijn waarop de dialoog wordt aangedaan met geloofsgemeenschappen, met wie de zorg voor de andere opneemt, in een zoektocht naar identiteit zonder onze openheid te verliezen.

Voorzitter: Guy Van Laer