Thema-avonden voor ouders over het opvoeden van pubers

Onze scholengemeenschap organiseert elk jaar ouderavonden over het opvoeden van pubers. Heel wat onderwerpen zijn zo al aan bod gekomen: drugpreventie in het gezin, beter communiceren met pubers, gaming en internet, de werking van het puberbrein, … Wat het thema ook is, we merken dat heel wat ouders op zoek zijn naar informatie. Daarom verzamelen we hier graag de aangeboden informatie. Wie aan een infoavond deelnam, kan terugblikken op wat er aan bod is gekomen; wie er niet bij kon zijn en interesse heeft in het onderwerp, kan grasduinen in de informatie.


VEERKRACHT EN WELBEVINDEN VAN JONGEREN ONDER DRUK

Regelmatig vangen we signalen op dat de veerkracht en het welbevinden van jongeren onder druk staat. De coronapandemie heeft hier extra toe bijgedragen. Het versterkt onze indruk dat jongeren het vooral gevoelsmatig moeilijk hebben, waardoor ook het leren op school onder druk komt. We vragen ons als ouder(s) dan ook af hoe we iets voor hen kunnen betekenen.

Tijdens deze ouderavond gaan we samen op zoek hoe je als ouder(s) jongeren een luisterend oor kan bieden en hun veerkracht en welbevinden kan versterken.

Donderdag 24 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in de Sint-Ursulamiddenschool,

Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier.

Spreker: Wim De Breucker is klinisch psycholoog - seksuoloog, nascholer en heeft een ruime ervaring met socio-emotionele begeleiding van jongeren (WEB, Begeleidings- en Vormingscentrum).

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

2022 SG gezag vanuit verbinding_flyer_V1_LR.pdf

Nieuwe Autoriteit, woensdag 17 november 2021

Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mag ik nog eisen van mijn kind? En wat als mijn kind niet doet wat ik van hem of haar verwacht? Mag ik mijn kind straffen, of moet ik vooral veel praten? Wat als dit niet helpt en mijn kind gewoon zijn eigen zin doet of de strijd aangaat? Ik voel me soms zo machteloos! Gezag is in deze tijd geen evidentie meer: niet voor ouders, niet voor leerkrachten en andere opvoeders.

Tijdens deze ouderavond probeerde Hilde Leonard ons de weg te wijzen via het gedachtegoed rond “Nieuwe Autoriteit” van Haim Omer. “Nieuwe Autoriteit” staat voor een hedendaagse vorm van gezag, met de focus op aanwezigheid en relatie, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken (ouders en school!) en waakzame zorg. Niet boven of naast het kind, maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Link naar de handout

25 november 2019 om 19.30u: De puber - een boot in woelig (school)water door Marcella Deneve

Hoe zit het puberbrein in elkaar? Hoe komt het dat mijn kind plots niet meer gemotiveerd is? Waarom zit het altijd op zijn kamer? Waarom is het zo verslingerd aan zijn GSM? Hoe komt het dat mijn zelfstandig lagere school kind niet meer kan plannen of geen orde heeft? Waarom kan mijn puber zo heftig reageren? Hoe komt het dat ik soms moeilijk tot mijn kind doordring? En vooral, hoe moet ik daar als ouder mee omgaan? Hoe kan ik mijn kind steunen in deze ontwikkeling? Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het plannen en organiseren van schoolse zaken?

Puberbrein - ouderavond Lier 2019 .pdf

November 2018: Apestaartjaren: de digitale leefwereld van jongeren

Sociale media maken hoe langer hoe meer deel uit van het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Het internet biedt aan de ene kant een schat aan mogelijkheden waar jongeren met veel plezier gebruik van maken. Aan de andere kant schuilen er in de digitale wereld ook heel wat risico’s.


November 2017: Opvoeden: gaming en internet. (verslaving)

Meer informatie vindt u op de website van mediawijs en op de druglijn.

Wie uitzoekt of een spel interessant is voor zijn/haar kind, heeft volgende hulpmiddelen:

  • Het classificatiesysteem van PEGI

  • Om een idee te krijgen van de inhoud kan je op Youtube op zoek naar filmpjes waarin de game wordt voorgesteld. Je typt dan de naam van het computerspel, gevolgd door 'gameplay'.

  • Link naar de presentatie van deze avond

November 2016: Beter communiceren met pubers